Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

az érintett természetes személy jogairól

személyes adatai kezelése vonatkozásában

 

 1. Bevezetés, a tájékoztató célja és hatálya

 

A Mester Generál Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Aqua Residence elnevezésű ingatlanprojekt beruházója. A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a projekt honlapjára látogató, illetve a projekt iránt érdeklődő természetes személyeket (a továbbiakban: érintettek vagy felhasználók) tömören, könnyen hozzáférhetően, világos és közérthető módon tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679 számú rendelet - „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett https://aquaresidence.hu weboldallal (a továbbiakban: weboldal vagy honlap) kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi szabályokat rögzítse és ismertesse a felhasználókkal, tájékoztatást adjon különös tekintettel a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatbiztonság követelményeire, illetve az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozóan.

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki. Az Adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak. A jelen tájékoztatót az Adatkezelő közzéteszi a honlapján, illetve kérésre megküldi az érintett személy részére.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelőnek a projekttel összefüggő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételére a változtatásokkal egyidejűleg.

 

 1. Általános tudnivalók, az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő adatai:

 

A cég neve: Mester Generál Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky utca 73.

Cégjegyzékszám: 09-09-031099

Adószám: 27079610-2-09

Képviselő: Meleg Attila László és Darányiné Tanka Irén ügyvezetők

Telefonszám: +36 20 531 7571

E-mail cím: info@mestergeneral.hu

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye.

 

A személyes adatokat az Adatkezelő vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése

 • az érintett önkéntes hozzájárulása alapján,
 • szerződés teljesítése,
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében

történik (jogalapok).

 

Az adatkezelés egyes területeire vonatkozó tájékoztatás:

 

 1. Cookie-k (sütik) által megismert és kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre: mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP címekkel és cookie azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. A cookie-k rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 

Működést biztosító cookie-k:

 

Cookie neve

Célja

Időtartama

SESSIONID (session cookie)

A honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása. Biztonságos munkamenetet biztosít a felhasználónak a honlapon.

A böngésző bezárásáig

 

Statisztikai célú cookie-k:

 

Cookie neve

Célja

Időtartama

Google Analytics cookie-k (például: _ga)

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az Adatkezelőnek, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezek a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból (látogatók száma, demográfiai adatok, földrajzi adatok, aloldal megtekintések, stb.), hogy egyénileg azonosítanák a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő a Google szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Legfeljebb 2 év

 

A honlapon remarketing kódokkal követi nyomon az Adatkezelő az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

 

Az adatkezelés célja: a cookie-k használatának az a célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, ennek megfelelően az adatkezelés célja az így megszerzett adatok által biztonságos böngészést nyújtani, elemezni a honlap használati adatait, fejleszteni a weboldalt, a szolgáltatásokat, javítani a felhasználói élményt. A cookie-k információkat tárolnak a felhasználó böngészőjében, és olyan funkciókat látnak el, mint a felismerés, amikor a felhasználó visszatér a weboldalra, és ez segíti az Adatkezelőt annak megértésében, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait, így a felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor a honlapra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

 

Az adatkezelés jogalapja, az adatok összegyűjtésének módja: az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A honlap meglátogatásakor egy felugró ablakban a felhasználó tájékoztatást kap a cookie-k alkalmazásáról, és elfogadhatja vagy elutasíthatja a sütiket. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Amennyiben a felhasználó változtatni szeretne a beállításon, ezt a láblécben található „Cookie beállítások” linkre kattintva teheti meg.

 

Az adatkezelés időtartama: néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre, de legfeljebb 2 évre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlap használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen, illetve hogy minden alkalommal, amikor a felhasználó ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat.

 

 1. Kapcsolatfelvétel, ajánlatadás

 

A kezelt adatok köre kapcsolatfelvétel esetén: az Adatkezelővel (ideértve az értékesítőt, a pénzügyi tanácsadót is) a honlapon szereplő elérhetőségeken (cím, telefon, e-mail) keresztül kapcsolatot felvevő érintett által megadott adatok, így különösen név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az érintettnek lehetősége van a honlap „Kapcsolat” menüpontjában közvetlenül üzenetet küldeni az Adatkezelő részére, ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege (ezek kötelező adatok), továbbá telefonszám, a keresett lakás mérete (ezek opcionálisan, önkéntesen megadható adatok).

 

Ajánlatkérés esetén a kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre: életkor, a vásárlás célja, a keresett ingatlan paraméterei (méret, szobaszám stb.), vásárlásra szánt önerő összege, tervezett hitel összege, az érintett kíván-e állami támogatást, zöld hitelt igénybe venni. Az Adatkezelő az értékesítéshez kapcsolódó, az érintettel folytatott kommunikáció eseményeit (telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét, a projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb.) az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyféligények optimális kiszolgálása céljából rögzíti.

 

Az adatkezelés célja: az érintett üzenetének megválaszolása, az érintettel való kapcsolattartás, részére ajánlat küldése.

 

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetői, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársai és az értékesítésben, pénzügyi tanácsadásban közreműködő partnerei. Az érintett által a weboldalon megadott adatokat megismerheti a tárhelyszolgáltató is.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása. A honlapon keresztül történő üzenetküldés esetén a felhasználó a „Küldés” gomb megnyomásával adja meg hozzájárulását, miután az Adatkezelő felhívta a figyelmét a jelen tájékoztatóra. Az üzenet elküldésével az érintett nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, hozzájárulását adva ahhoz, hogy az űrlapon megadott adatait, valamint a későbbiekben az Adatkezelő munkatársaival, illetve partnereivel történő kapcsolatfelvételt követően a fent megjelölt egyéb, általa önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

Az adatkezelés időtartama: érdeklődés esetén az Adatkezelő válaszától számított 90 nap, ha az érintettől nem érkezik újabb üzenet.

 

 1. Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok

 

A kezelt adatok köre: e-mail cím. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

Az adatkezelés célja: a projekttel kapcsolatos hírekről és ajánlatokról való tájékoztatás. Az Adatkezelő a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével a megadott személyes adatokat olyan, a projekttel összefüggő marketing és reklámcélú üzenetek küldésére használja, amelyek érdekesek lehetnek a feliratkozó számára. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.

 

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetői, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársai, illetve a hírlevél küldő rendszer üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó (MailChimp).

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, amelyet az érintett a honlapon a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását és elfogadását igazoló négyzet bejelölésével (a tájékoztató innen hivatkozás útján közvetlenül megnyitható), valamint a „Feliratkozás” gomb megnyomásával ad meg. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az Adatkezelő valamely elérhetőségén, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait hírlevél küldésére használja fel az Adatkezelő. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

 

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig, de legkésőbb a projekt lezárulásáig.

 

 1. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 1. Természetes személy ügyfelek esetén

 

Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – így különösen a vevők – személyes adatait kezeli az ingatlanértékesítéssel összefüggésben.

 

A kezelt adatok köre: mindazon személyes adatok, amelyek a szerződéskötéshez szükségesek, illetve a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódnak. Így különösen: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi azonosító, adóazonosító jel, bankszámla adatok, személyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, email cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása, esetlegesen a szerződésből eredő igényérvényesítés.

 

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetői, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársai és az értékesítésben, pénzügyi tanácsadásban, finanszírozásban közreműködő partnerei (értékesítő, pénzügyi tanácsadó, ügyvéd, bank stb.), továbbá a pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozók. Az ingatlanok vevőinek a személyes adatai jogszabályi kötelezettségből eredően továbbításra kerülnek az illetékes hatóságok (így különösen az ingatlanügyi hatóság és az adóhatóság) felé.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintettel folytatott kommunikáció alapján a megkötendő szerződés létrehozása, a tervezett szerződés megvalósítása érdekében célszerű lépések megtételéhez szükséges. Azonban a szerződéskötés meghiúsulása esetén az ilyen jogi alapon kezelt személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

Az adatkezelés időtartama: ingatlan adásvételi szerződés esetén az Adatkezelő a kapcsolódó okiratokat nem selejtezi, az eljáró ügyvéd, illetve a pénzintézet pedig az okiratokat az irányadó jogszabályok és szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg. Egyéb szerződések esetében a megőrzés időtartama a szerződés megszűnésétől számított 8 év, a számviteli és adó szabályoknak megfelelően, illetve amennyiben az Adatkezelő és az érintett között jogvita van folyamatban, úgy a jogvita jogerős befejeződésének, illetve a jogerős határozat végrehajthatóságának elévülési ideje.

 

 1. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőire vonatkozó rendelkezések

 

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

 

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetői, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársai és az értékesítésben, pénzügyi tanácsadásban, finanszírozásban közreműködő partnerei (értékesítő, pénzügyi tanácsadó, ügyvéd, bank stb.), továbbá a pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozók.

 

Az adatkezelés jogalapja: a jogalapot a partnerrel kötött szerződés teremti meg. Az érintett képviselő személyes adatainak kezelője elsődlegesen az általa képviselt, az Adatkezelő részére az adatot megadó üzleti partner. Az Adatkezelő vélelmezi, hogy a partner által megadott személyes adat közlése adatvédelmi szempontból is jogszerű volt, ezért az érintett külön hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség. A nyilvános cégiratokban, egyéb más hasonló nyilvános adatbázisban megjelölt képviselő esetében a partner adatközlése hiányában, önmagában az adatbázis nyilvánossága megalapozza az abban szereplő személyes adatok tekintetében a jogszerű adatkezelés vélelmét.

 

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év, számviteli kötelezettség körében megőrzendő dokumentumban szereplő személyes adat esetén 8 év, illetve amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogvita van folyamatban, úgy a jogvita jogerős befejeződése, illetve a jogerős határozat végrehajthatóságának elévülési ideje. Ingatlan adásvételi szerződés esetén az Adatkezelő a kapcsolódó okiratokat nem selejtezi, az eljáró ügyvéd, illetve a pénzintézet pedig az okiratokat az irányadó jogszabályok és szabályzatok szerinti időtartamig őrzi meg.

 

 1. Egyéb adatkezelések

 

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az Adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, és szerzi be a szükséges hozzájárulást.

 

 1. Az Adatfeldolgozók adatai, az adatfeldolgozás legfontosabb szabályai

 

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és a szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek. Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján az Adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a tőle kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

 

 1. Directinfo Kft., székhely: 1147 Budapest, Gyarmat utca 99/b
 • átadott adatok köre: az érintett által a weboldalon megadott személyes adatok.
 • adatfeldolgozási cél: a weboldal működésének biztosítása, tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatfeldolgozó munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá.
 • adatkezelés időtartama: a weboldal működésének végéig, illetve az Adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
 • jogalap: az érintett hozzájárulása.

 

 1. Google (Google Analytics), https://www.google.com/about/datacenters/
 • átadott adatok köre: cookie adatok.
 • adatfeldolgozási cél: weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal.
 • adatkezelés időtartama: 2 év.
 • jogalap: az érintett hozzájárulása.

 

 1. The Rocket Science Group, LLC (MailChimp), székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • átadott adatok köre: e-mail cím.
 • adatfeldolgozási cél: hírlevél küldő felület üzemeltetése, karbantartása.
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig.
 • jogalap: az érintett hozzájárulása.

 

 1. MESTER-TAX-CONT Kft., székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szurmai u. 1. 3/12.
 • átadott adatok köre: könyveléshez szükséges adatok.
 • adatfeldolgozási cél: könyvviteli szolgáltatások elvégzése, adójogi kötelezettségek teljesítése.
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig.
 • jogalap: jogi kötelezettségek teljesítése.

 

 1. GÁMA AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 4033 Debrecen, Pajzs utca 10.
 • átadott adatok köre: könyvvizsgálathoz szükséges adatok.
 • adatfeldolgozási cél: könyvvizsgálat elvégzése.
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig.
 • jogalap: jogi kötelezettségek teljesítése.

 

 1. Dr. Ary Petronella egyéni ügyvéd, székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 6. I/8.
 • átadott adatok köre: ingatlan adásvételhez, egyéb jogi eljárásokhoz szükséges adatok.
 • adatfeldolgozási cél: az ingatlan adásvételekhez kapcsolódó megbízás teljesítése, egyéb esetekben az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése során, illetve az Adatkezelővel szemben támasztott igények esetén az Adatkezelő jogi képviseletének ellátása.
 • adatkezelés időtartama: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, illetve a vonatkozó kamarai szabályzatok, különösen a 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat szerint.
 • jogalap: az érintett hozzájárulása, az Adatkezelő jogos érdeke, jogi kötelezettségek teljesítése.

 

 1. Ignáth Anikó ……………………………………
 • átadott adatok köre: pénzügyi tanácsadáshoz szükséges adatok.
 • adatfeldolgozási cél: pénzügyi tanácsadói tevékenység ellátása.
 • adatkezelés időtartama: az építési projekt befejezése
 • jogalap: az érintett hozzájárulása.

 

 1. UniCredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
 • átadott adatok köre: ingatlan adásvételi előszerződésben, illetve ingatlan adásvételi szerződésben foglalt adatok.
 • adatfeldolgozási cél: a projekt finanszírozása.
 • adatkezelés időtartama: UniCredit Bank Hungary Zrt. adatkezelési szabályzatában rögzített ideig.
 • jogalap: az érintett hozzájárulása, az Adatkezelő jogos érdeke.

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogszabályi keretek között az Adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

Az Adatkezelő deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

 

 1. Adatbiztonság, adattárolás

 

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések kivédése érdekében az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer-megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő részletes adatkezelési szabályzata rögzíti.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

 1. Adattárolás

 

Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

 1. Hozzájárulás visszavonása

 

Az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az Adatkezelő az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

 

 1. Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított észszerűen rövid időn belül, maximum azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Az Adatkezelő kinek továbbítja ezeket az adatokat?
 • Meddig kerülnek tárolásra ezek az adatok?
 • Az érintettnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kapta az Adatkezelő az adatokat?
 • Hoz-e az Adatkezelő automatizált döntést az érintettre vonatkozóan a személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben az érintett arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmaz az Adatkezelő, továbbá az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha az érintett azt tapasztalta, hogy adatait az Adatkezelő nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbította, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Az érintett kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő javítsa, illetve egészítse ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát, melynek az Adatkezelő köteles haladéktalanul eleget tenni.

 

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • ha megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A személyes adatokat az Adatkezelő nem törölheti, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az Adatkezelő a törlés iránt haladéktalanul intézkedik.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A korlátozás esetleges feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy kérésére az Adatkezelő továbbítsa, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel / az érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, továbbá nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

 

A fenti esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat), ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli,
 • a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 1. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok, beleértve a profilalkotást

 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végez.

 

 1. Eljárási szabályok

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Web: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az a jogait, úgy az érintett jogosult bírósághoz fordulni.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

A bírósági eljárásra az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:51-54. §-aiban foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

Hírlevél feliratkozás

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk
Kosár tartalma
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz